Magánnyomozó és egy ügyvéd

"Professzionális munkavégzés az Ön igényei szerint a Mi szakértelmünkkel"

Haiszky Ernő Zoltán magánnyomozó vagyok, a polgári életben a szakmai tevékenységemet 2004-ben kedtem meg. Feleségemmel, Dr. Barna Edina ügyvéddel Magyarországon elsőként kezdtük el a magánnyomozó  és az ügyvéd szakma szolgáltatásait közösen, egy irodán belül biztosítani az érdeklődők számára, amelyek természetesen nem minden esetben, de a legtöbb alkalommal közösen alkalmazva érik el a kívánt eredményt. A jogi és magánnyomozói tevékenységünkkel olyan minőségű szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek eredményei valódi értéket képeznek ügyfeleink számára.

Munkavégzési alapelvek, ügyfélkezelés

Tevékenységeink egyik legfontosabb jellemzője, hogy objektíven, kifejezetten az ügyfél igényeinek, élethelyzetének és ebből adódó érdekeinek megfelelően kínáljuk az információk megszerzésének, valamint az azokhoz kapcsolódó jogi jellegű problémáinak megoldási lehetőségeit.

Az elmúlt évek szakmai együttműködése széleskörű tapasztalatokat, (polgári, illetve büntető ügyekben) jó eredményeket, elégedett, visszajáró ügyfeleket (egyéni, illetve céges) eredményeztek és igazolták az ügyvéd-magánnyomozó szakma együttes érvényesülését és létjogosultságát.

Biztosak vagyunk szaktudásunkban, tapasztalatunkban, saját részemről az egyik nemzetbiztonsági szolgálat, operatív részlegénél szerzett szakmai, továbbá 14 éves magánnyomozói gyakorlatomban, személyes képességeimben, a velem közösen dolgozó szakemberek hozzáértésében.

Irodatársam-üzlettársam és egyben feleségem, Dr. Barna Edina egyéni ügyvéd olyan független szakember, aki a túlzsúfolt jogi szolgáltatások piacán több szakterületet is érintő tanácsadással-képviselettel, ügyfélközpontú szemlélettel látja el munkáját, így az Ön életében felmerülő magánjellegű vagy vállalkozással kapcsolatos szakmai kérdéseire megalapozott válaszokat adunk.

Mindkét szakma lehetőségeit, az Ön ügyének helyzetét, személyes igényeit figyelembe véve alakítjuk ki véleményünket, természetesen ismertetve azt is, hogy az adott ügy milyen kockázati elemeket tartalmaz, és ezek az Önnek megfelelő eredmény elérését hogyan befolyásolják.

Amennyiben a röviden leírtak alapján felkeltettük érdeklődését, akkor a fentiekről meg is győződhet egy személyes megbeszélés, konzultáció keretében, mely természetesen Önt nem kötelezi arra, hogy megbízást adjon ügyének bármely szakmai területen történő intézésében.

Szakmai tevékenységemről, azok részleteiről a Szolgáltatások menüpont alatt talál információkat.

A magánnyomozó munkáját is befolyásolja az új Polgári Perrendtartás

A bizonyítás szigorú szabályai 2018.01.01-től

Engedjék meg, hogy ebben a pontban egy rövid kitekintést adjak Önöknek munkám és a jogi ügyek jelenlegi helyzetéről, illetve a 2018.01.01-n bekövetkezett gyökeres változásairól.

Magam nem vagyok jogvégzett, de társam, kollégám egyben a feleségem, dr. Barna Edina ügyvéd az, vele konzultáltam ezen kérdésekben.

Munkám során gyakran előfordul, hogy peres eljárásban kerül felhasználásra tevékenységem eredményét képező jelentés, információ. Eddig jellemzően erre akkor került sor, amikor az adott perben eljött a bizonyítás ideje, egy perbeli állítás igazolására máshogy nem volt lehetőség, ezért a jogi képviselő vagy a peres fél úgy döntött, hogy magánnyomozót vesznek igénybe. Ilyen alkalmakkor megbeszéltük akár a féllel, akár a jogi képviselőjével, hogy mire van szükség a per állása szerint, kollégáimmal elvégeztük a munkát, elkészült a jelentés, melyet a perben felhasználtak.

Ez 2017. december 31. napjáig zavartalanul kivitelezhető volt. 2018. 01.01-től azonban a helyzet megváltozott. A fentiekben vázolt ügykezelés már csak azokban a perekben fordulhat elő, amelyek még tavaly, tehát 2017-ben vagy előtte megindításra kerültek.

Azokban a perekben azonban, amelyek 2018.01.01. napját követően kerülnek a bíróságokon iktatásra már az új Polgári perrendtartás szabályai vonatkoznak.

Gyökeres változás, hogy az új szabályozás bevezette az osztott perszerkezetet, és azt, hogy a per kezdetekor be kell adni az ott tett tényállításokra vonatkozó bizonyítékokat, a beadott bizonyítékokra kell alapítani a jogi érvelést, bizonyítékok későbbi beadására nagyon korlátozottan és nagyon indokolt esetben van lehetőség.

Az új jogszabály szigorú keretet határoz meg a bizonyítás tekintetében, szinte nincs kivétel, így ez alapja a polgári ügyek kapcsán elvégzendő magánnyomozó munkának is, mivel ezek a pontok nagy részben a bizonyításról, azok időbeliségéről, szabályairól szólnak.

A lent felsorolásra kerülő jogszabály helyek alapjai a polgári ügyek kapcsán elvégzendő magánnyomozó munkának, mivel ezek a pontok nagy részben a bizonyításról, azok időbeliségéről, szabályairól szólnak.

Idézet a hivatkozott jogszabályból:

183. § [A perfelvétel tartalma]

184. § [Állítási szükséghelyzet]

194. § [A perfelvétel lezárása]

214. § [Az érdemi tárgyalási szak tartalma és az annak során tehető perfelvételi nyilatkozatok]

220. § [Utólagos bizonyítás]

 

Miért lettem magánnyomozó, mivel foglalkoztam előtte?

Egyéni vállalkozóként önálló magánnyomozói szakmai tevékenységemet az egyik nemzetbiztonsági szolgálatnál, hivatásos jogviszonyban eltöltött több, mint másfél évtizednyi szolgálati idő után, 2004-ben kezdtem meg. Vállalkozásom a magánnyomozó szolgáltatások teljes körét nyújtja ügyfeleim részére, amely sikere a volt munkahelyemen megszerzett saját szakmai, jogi területen, pedig feleségem, Dr. Barna Edina több, mint tizenöt éves egyéni ügyvédként eltöltött tapasztalataira és magas fokú szaktudására épül.

Ügyvéd háttér

Véleményem és célkitűzésem az, hogy egy magánnyomozó jó szaktudással és hozzáállással, a partnerek megfelelő megválasztásával és a velük történő együttműködéssel elérhető az átlagosnál kiemelkedőbb, a megbízók által elvárt hatékony, megbízható, hiteles munkavégzés.

Természetesen tagja vagyok a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, rendelkezek a szükséges rendőrhatósági engedélyekkel, felelősségbiztosítással.

Néhány gondolat a magánnyomozásról

A magánnyomozó megbízási szerződés keretében, szolgáltatásként, szakmai munkájával közreműködik - Magánnyomozói szolgáltatások - megbízója jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, így adatokat gyűjt, ellenőriz, eseményeket derít fel és dokumentál, vagyis hiteles információkat biztosít megbízója, vagy annak jogi képviselője számára, akik a megszerzett adatokkal, azok elemzésével, a következtetések figyelembevételével tudnak megalapozott döntéseket hozni üzleti vagy a magánéleti területet érintő kérdésekben egyaránt.

Minden tiszteletem a társadalom törvényes működése érdekében tevékenykedő nyomozóhatóság állományának, de a magánnyomozó munka egy szakmailag ugyan hasonló, de mégis másfajta, pénzügyi és bizalmi alapokon működő nyomozati, felderítő, elemző, értékelő munka. 

Bürokrácia nélküli szabad döntés

Magánnyomozó munkámat, szakmai döntéseimet nem befolyásolja a mindenki által ismert és a legtöbb ember által megtapasztalt munkahelyi bürokrácia, így vállalkozóként szabadon dönthetek az előkészítő-alapozó munkálatok időbeni és megfelelő módon történő kivitelezéséről, a szükséges eszközök, módszerek, végrehajtásban résztvevő személyek megválasztásáról, valamint a  vállalkozás további előnye a rugalmasságban, a munkára fordítható idő korlátlan felhasználásában, illetve beosztásában rejlik.

Tévhit

A magánnyomozó feladatok túlnyomó többségének sikeres kivitelezéséhez a szakmai felkészültségen felül elsősorban nem büntetőjogi, (fontos lehet az is, de nem a legfontosabb) hanem legfőképpen polgárjogi kérdésekkel, folyamatokkal, törvényekkel, azok közötti összefüggésekkel kell tisztában lenni, ugyanis ezek ismerete segít hozzá ahhoz, hogy megfelelő tanácsot tudjunk adni ügyfeleinknek, ebből kifolyólag azt kapják meg, amire valóban szükségük van, így azokat az adatokat, amit tőlünk kapnak azt hasznosítani is tudják céljaik elérése érdekében. Ezek mellett mindenképpen szükség van egy megbízható, tárgyalótermi tapasztalatokkal rendelkező ügyvéd segítségére. - Magánnyomozó-ügyvéd munkakapcsolata

Munkavégzés jellege

A nyomozó szervek többnyire nyílt eljárással végzik tevékenységüket, míg a magánnyomozó a nélkülözhetetlen nyílt adatgyújtő tevékenységén kívül nagyon sok esetben konspiratív, diszkrét módon gyűjt adatokat, így olyan információk birtokába juthat, amelyek nyílt eljárásokkal nem, vagy csak nehézkesen, hosszú idő alatt lennének megszerezhetőek. (a konspiratív, diszkrét módon történő adatgyűjtés nem egyezik meg az illegális adatgyűjtéssel!)

Kinek dolgozunk?

Magánnyomozó szolgáltatásaimat gazdasági társaságok, biztosítók, szervezetek,bankok és magánszemélyek veszik igénybe, általában olyan esetekben, amelyek a hivatalos szervek hatáskörén, sok esetben - nagyon lényeges -, hogy hivatalos munkaidelyén kívül esnek vagy olyan ügyekben, amelyek adatainak nyilvánosságra kerülése hátrányosan érintené a Megbízó érdekeit. Megbízás létrejötte
A magánnyomozó tevékenység a szakmai előképzettségen kívül, önfegyelmet, jó problémamegoldó képességet, innovatív, kreatív gondolkodást, emberismeretet és számos más fontos tulajdonság meglétét igényli.

Kapcsolatfelvétel