Magánéleti és üzleti nyomozások

 

Mobil: 20/356-8920

Környezettanulmány - Életmódvizsgálat

Mi a környezettanulmány, mire, mikor, miért alkalmazható?

 

A környezettanulmány, a „KT”, egy titkos adatgyűjtési módszer, adatszerző tevékenység az érintett személy, lakó, munkahelyi, iskolai, baráti, gazdasági-üzleti környezetében, annak életmódjának, családi, anyagi, munkahelyi, egzisztenciális helyzetének, emberi-jellembeli tulajdonságainak megállapítása, valamint kapcsolati körének pontos feltérképezése érdekében.  


A környezettanulmány - életmódvizsgálat módszerét és az ezekből származó adatokat nem csak a rendőrség és a különböző nemzetbiztonsági szolgálatok használják megelőző ellenőrzés, illetve más jellegű munkák háttérfeladataihoz nélkülözhetetlen információszerzés céljára, hanem alkalmazása széles körben terjed a gazdasági-pénzügyi-vállalkozói élet, valamint a polgári perek több területén is, amely hasznosan összakapcsolható más vizsgálatokkal is.  Összeférhetetlenségi szabályok ellenőrzése

 

1/ Sok esetben a Megbízó vagy a  jogi képviselő kéri egy polgári per, válás esetén, lásd:  Polgári ügyekben bizonyítékok beszerzése pld:az ellenérdekelt fél vagyoni állapotának, életmódjának megállapítását, melyhez a környezettanulmány megoldást jelenthet.  Követés-figyelés

 

2/ A vállalkozások vezetői döntik el, hogy kit, milyen munkakör betöltésére vesznek fel, de a szükséges iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló iratok, valamint az előző munkáltatók, a referenciák bemutatása és a személyi beszélgetés még nem garancia arra nézve, hogy az adott személy valóban alkalmas-e a munkakör betöltésére, ezen kérdések jelentős részét képes megválaszolni egy környezettanulmány.

3/ Sok esetben, de főleg a vezető, vagy bizalmi beosztásokat betöltő személyek felvétele esetén lehet fontos az a kérdés, hogy az adott személy milyen gazdasági társaságokban volt vagy van jelen, mi volt a tevékenysége, ebből kifolyólag jelenlegi anyagi helyzete befolyásolhatja-e a vezető beosztásba történő felvétele esetén döntéseinek kimenetelét, külső személy vagy szervezet általi alakíthatóságát.
Egy megfelelően elvégzett környezettanulmány tapasztalatai hozzásegíthetik a leendő munkáltatót a megfelelő, megalapozott döntés meghozatalához.

 

    1 / 2  Következő >  Utolsó >>