Magánéleti és üzleti nyomozások

 

Mobil: 20/356-8920

Üzleti információszerzés, magánnyomozás

Napjainkban az üzleti magánnyomozás, információszerzés komoly és tisztességes szaktudománnyá vált, amely tartalmilag és státusában más minőséget képvisel, mint az ipari kémkedés, így szükségessége, elfogadottsága nő, főleg a gazdasági-pénzügyi-vállalkozói területen egyre fokozódik. Meghatározó jelentőségű, hogy az üzleti információszerzés kizárólag törvényes keretek között, legális eszközök és módszerek alkalmazásával történő adatszerzést, azok feldolgozását, elemzését, következtetések levonását, információ- és adatvédelmet, belső vállalati biztonságot is jelent, így az üzleti életben is komoly döntéshozatali eszközzé vált.  Mi az üzleti információszerzés és az iparik kémkedés?

 

Nemzetközi és hazai cégeknél bármilyen nagyságú vállalatról is legyen szó, elengedhetetlen az üzleti partnerek ellenőrzése. A gyakorlat többször bizonyította, hogy önmagukat pozitív színben mutató leendő, vagy már meglévő üzletfelek között lehetnek olyanok, akik felszámolás alatt állnak, esetleg hatósági eljárás folyik ellenük, likviditási gondokkal küzdenek, vagy egyszerűen szélhámosok. Az ellenőrzés nem jelent bizalmatlanságot, hiszen a bizalom alapja az üzleti életben is az állandó ellenőrzés. Ennek számos legális módszere van, amit kis odafigyeléssel maguk a vállalatnál erre a munkára felkészített személyek is el tudnak végezni.

 

Szakmai területei

 

 A már meglévő, vagy leendő céges üzleti partner vizsgálatának tekintetében, annak legegyszerűbb, cégbíróságon, önkormányzat illetékes részlegeinél, a cég székhelyén, telephelyén, fióktelephelyén történő ellenőrzésétől a szakhatósági engedély meglétéhez kötött tevékenységek feltételeinek, valós tevékenységének, vállalkozási-pénzügyi kapcsolatainak, esetleges személyi összefonódásainak, egyéb érdekeltségeinek, tartozásainak és követeléseinek feltérképezését, a valós pénzügyi-vagyoni (ingó, ingatlanvagyon) megállapítását is elvégzem. - Gazdasági társaságok állapotfemérő vizsgálata 

 

 A teljes vizsgálathoz a fentieken túl vizsgálni szükséges a gazdasági társaság pénzügyi megbízhatóságát, tevékenységének jövedelmezőségét, bevételeit, piaci távlatait, tulajdonában lévő eszközök, ingatlanok értékét, valamint az esetleges tartozásainak mértékét. (részletes céginformáció, vagyonkimutatások, éves mérlegek, beszámolók beszerzése, üzleti partnerek felderítése, azoktól információk megszerzése a vizsgált társaság kötelezettségeinek teljesítése, fizetési megbízhatósága, esetleges tartozásai, illetve szolgáltatásaik korrektsége tekintetében.)

 

Ebben az eljárásban kombináljuk, majd egy komplex jelentésben foglaljuk össze a céginformációs és cégtörténeti,  -  vagyonkutatás -  az érintett állami nyilvántartások és bíróságok adatait és természetesen a vizsgált céget érintő valamennyi helyszíni tapasztalatokat, így ennek a fajta céginformációs-vagyoni-pénzügyi-gazdálkodási állapotfelmérő jelentésnek az elkészítése alatt egy adott gazdasági társaság régi és aktuális tulajdonosi szerkezetének, vezetési rendszerének, a reális lehetőségeknek megfelelően az adott szakterületen, szakmán belül elfoglalt piaci helyzetének, gazdasági-pénzügyi állapotának, illetékes bíróságokon, a peren kívüli ügyek, illetve a befejezett és folyamatban lévő peres ügyek meglétének, ingó és ingatlanvagyonának, fő tevékenységi körének, cégkapcsolatainak és kapcsolt vállalkozásainak, valamint a jövőbeli piaci törekvéseinek megállapítását végezzük el.


 A cégbevizsgálás (állapotfelmérő vizsgálat) egy pénzintézet vagy bármilyen gazdasági társaság döntés-előkészítő folyamatának egyik - legrészletesebb, többségében objektív tényeket tartalmazó - része. Természetesen a megbízó az általunk összegyűjtött tények alapján következtetéseket von le a vizsgált gazdasági társasággal, vezetőivel, tulajdonosaival, gazdálkodásával stb. kapcsolatban, de ez nem a mi feladatunk, mi csak a ténymegállapításokat, a cégbevizsgálást végezzük.


 Személyem és partnereim gazdasági társaságoknak, biztosítóknak, bankoknak, egyéni vállalkozóknak és a felsorolt vállalkozások jogi hátterét biztosító - jogi képviselő - ügyvédi irodáknak kínál speciális szakmai segítséget, akik tudják, hogy a magánnyomozói munka nem egy meghatározott keretek között zajló negatív tevékenység, hanem a döntéshozatali folyamat egyik pozitív eleme, és minél szorosabb a kapcsolat az információ – annak elemzése – és az ezekből kialakuló döntéshozatal között, annál hatékonyabb egy vállalkozás.