Magánéleti és üzleti nyomozások

 

Mobil: 20/356-8920

Vagyonkutatás, vagyonfelmérés

Mire jó a vagyonkutatás, hol alkalmazható?

 

Gazdasági társaságok esetében

 

Különféle szervezetek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók együttműködése  nem minden esetben végződik kölcsönös megelégedettséggel, így sok esetben a jogviszonyból (általában ki nem egyenlített számlák, vissza nem fizetett kölcsönök, törlesztőrészlet nem teljesítése stb.. miatt) fizetési meghagyás kibocsátása, polgári-per, végrehajtási, vagy felszámolási eljárás, esetleg büntetőeljárás veheti kezdetét. -  Jogszerű adósságkezelés  lásd még alul  - Magánszemélyek részére


A fizetésképtelen, vagy fizetni nem szándékozó adósok vagy a kezesek polgári per előtt ,alatt vagy azt követően elidegeníthetik a végrehajtási eljárás alá vonható ingó, és ingatlanvagyonukat, semmis, illetve fedezetelvonó szerződéseket köthetnek, így próbálják lehetetlenné tenni a jogos követelések kielégítését, ezen vagyontárgyak, üzletrészek felderítésére is alkalmas a vagyonkutatás-vagyonfelmérés módszere.

 

A vagyonkutatás-vagyonfelmérés módszerét nem kizárólag a már kialakult elszámolási viták megoldásának részeként, vagy megelőző jelleggel a meglévő, vagy leendő céges üzleti partner ellenőrzése esetében alkalmazhatjuk.

 

Egyre gyakoribb, hogy gazdasági társaságok saját alkalmazottaik egy részénél (általában közép és felsővezetők) un.összeférhetetlenségi vizsgálatot is végeztetnek, ezen vizsgálat részét is képezheti a vagyonkutatás- vagyonfelmérés elvégzése.

 

Magánnyomozóként abban tudok segítséget adni Megbízóm, illetve a  jogi képviselő számára, hogy vagyonkutatás - vagyonfelmérés elvégzésével felkutatom, azonosítom azokat az esetlegesen még meglévő, értéket képező, az adós, vagy kezes tulajdonában lévő vagyontárgyakat, üzletrészt, autót, festményt stb., amelyek sok esetben a hitelezők előtt rejtve maradtak.

 

Magánszemélyek esetében


A vagyonkutatás - vagyonfelmérés vizsgálati módszernek nem csak a gazdasági szférában van létjogosultsága, magánszemélyek tekintetében - pld. válás esetén a házasság alatt az egyik fél által esetlegesen eltitkolva megszerzett vagyon (ingó /gazdasági társaságbeli üzletrész és az esetleges cég vagyona is/, ingatlanvagyon) - megállapításakor  is alkalmazható, hiszen nem mindegy, hogy a váló felek min osztoznak, annak a vagyonelemnek mekkora az értéke, de elsősorban ismerni kell magát a vagyontárgyat. Polgári ügyekben bizonyítékok beszerzése

 

Mindenki félti a saját vagy gyermeke számára, nehéz munkával összegyűjtött ingó, illetve ingatlan vagyonát. A házasságkötések előtti, alatti - a kapcsolat későbbi negatív irányú alakulása esetére - a későbbiekben felmerülő vagyonelosztási problémák elkerülése érdekében, valamelyik házasulandó fél valós vagyoni helyzetének feltérképezésére, (házasság előtti vagyonjogi szerződés megkötése előtt) vagy válás esetén titokban, a házasság alatt szerzett vagyon (megvásárolt ingatlan, ingóság, gazdasági társaságbeli tulajdonrész stb.…) felkutatására is alkalmazhatja a magánnyomozó és ügyfele.


Ezek mellett pld. egy kölcsön fedezetéül szolgáló vagyon feltérképezésére is használható a módszer ugyan úgy, mint a cégek esetében.

 

 Üzleti partner ellenőrzése, állapotfelmérő vizsgálata

 

Alkalmazottak megbízhatósági, HR vizsgálata