Kapcsolatfelvétel és személyes találkozó

Ön által felénk kezdeményezett írásbeli - haiszky@magannyomozo.eu - vagy telefonos  +36-20/356-8920 megkeresés után egy kölcsönösen megfelelő időpont egyeztetés után, irodánkban (1132 Budapest, Váci út 54. 5/1.), nyugodt körülmények között megtörténik az első személyes találkozó és megbeszélés.

Tényállás, illetve az Ön által kívánt cél tisztázása

A személyes találkozón Ön elmondja, hogy milyen kérdéssel, megoldandó helyzettel állunk szemben, tisztázzuk a tényállást, valamint azt, hogy milyen célt szeretne Ön elérni.

Az elmondottak alapján az én részemről is felmerülnek kérdések, majd ezek tisztázása után lehet tovább lépni a megoldás felé. Ez azért nagyon fontos, mert az Ön által ismertetett tények és elérendő célok alapján kell eldönteni, hogy a kívánt cél az ismertetett tények, szakmai elvek és a vonatkozó törvényi szabályozás figyelembe vételével reálisan hogyan, milyen módszer alkalmazásával érhető el, annak mi az időbeli, pénzügyi vonzata, jogi következménye stb.

Természetesen fontos dolog, hogy Önnek legyen elképzelése az üggyel és meglévő probléma megoldásával kapcsolatban, de gyakran az emberek tévesen ítélik meg saját helyzetüket, érdekeiket, a problémák megoldási lehetőségeit is - sokszor barátoktól-rokonoktól, munkatársaktól és egyéb jól értesült személyektől megalapozatlan, téves információkat kaptak - így gyakran találkozok olyan helyzetekkel, amikor az érdemi továbblépéshez, elsőként tisztázni kell ezeket az elképzeléseket, az elképzelések alapjait. 

Meglátásom és eddigi tapasztalatom az, hogy a jó és korrekt szakember azt is nyíltan elmondja Megbízójának, hogy mi az, amit nem lehet vagy nem érdemes elvégezni, elvégeztetni - természetesen érvekkel alátámasztva - hiszen többféle törvényi, illetve ésszerűségi, érdekbeli határai is vannak az elvégzendő munkának, ráadásul ez a vélemyény nem minden esetben egyezik meg azonnal a Megbízó elképzeléseivel.

Megoldási javaslat

Amennyiben ezek egyeztetése megtörtént, akkor lehet a megoldási javaslatot ismertetni, amely tartalmazza a munkadíjat az előrelátható, tervezhető költségeket, határidőket és azt, hogy milyen biztonsággal lehet az ügyet kivitelezni, melyik lépésnek mi a célja, jogi következménye, felhasználhatósága.

Szerződéskötés menete

Minden munkával kapcsolatos részlet átbeszélése, egyeztetése után az aláírásra kerülő, három részből álló szerződés tervezetét megküldöm az ügyfélnek vagy az általa megnevezett jogi képviselő részére tanulmányozásra, javaslattételre. Az ügyfél részéről felém írásban vagy telefonon történt visszajelzés után eláírható a szerződés.

Szerződés részei

Magánnyomozói megbízási szerződés, amely a közöttünk létrejött megbízási jogviszonyt rögzíti, a Tényvázlat, amely a megbeszélés alatt elhangzott tényeket tartalmazza, valamint a Pénzügyi megállapodás,  amely címe magáért beszél.
A munka befejezése után Ön a magánnyomozó jelentés egy eredeti, aláírt példányát, a munka során készült fénykép, illetve video felvételeket CD – DVD lemezre írva, egyéb keletkezett papírokat, bizonyítékokat eredetiben, valamint a munkadíjról szóló számla eredeti példányát megkapja, annak átvételét aláírásával igazolja.