Társa hűtlensége miatt kételyek közt él, szenved a bizonytalanságtól? Miért nem győződik meg az igazságról, hiszen erre van lehetőség? 

Mik lehetnek a hűtlenség, vagyis a házasságon kívüli kapcsolat jelei?

  • Partnere túl sok időt tölt a számítógépen, főleg éjszaka.
  • Rejtegeti a mobiltelefonját vagy a telefonszámlát.
  • Furcsa változásokat észlel az eddigi szokásaiban, viselkedésében, napi időbeosztásában.
  • Érthető ok nélkül megváltozott szexuális aktivitás
  • Változó hangulat, főleg Önnel szembeni türelmetlenség, nem magyarázható vagy logikátlannak tűnő hétköznapi, éjszakai, majd később hétvégi kimaradások.
  • Kommunikációs és egyéb elektronikai eszközök tartalmának titkolása.
  • Indokolatlanul megváltozott, az eddiginél elegánsabb öltözködés.

Ne szenvedjen a kétségektől, bizonyítsa a hűtlenséget

A magánnyomozó tudja bizonyítani a feltételezett harmadik személy jelenlétét, arra tud bizonyítékot szerezni, hogy a vizsgálati időszakban volt e ilyen jellegű esemény, volt e az érintettek között találkozó, kapcsolatfelvétel, stb. vagy sem. Amennyiben volt, akkor adott a dolog, az események technikai eszközzel általában rögzíthetőek. Amennyiben nem volt személyes kapcsolatfelvétel, találkozó, stb, így a vizsgált időszakban nem következett be a várt esemény, akkor csakis az jelenthető ki, hogy abban az időben nem volt tapasztalható félrelépés, de azt nem jelentheti ki biztosan, hogy nincs harmadik személy a kapcsolatban.

Egy feltételezhetően létező, külső kapcsolat bizonyítása részben, - erről később még írok részletesebben - a résztvevők emberi, jellembeli tulajdonságán, intelligenciáján, rendszeres találkozóinak sűrűségén, a kapcsolattartás rendjén, a kapcsolat jellegén múlik, ezek a legmeghatározóbb tényezők, amik befolyásolják azt is, hogy a bizonyíték megszerzésére mennyi időre van szükség.

A résztvevők találkozásait, a kapcsolat intenzitását több dolog is befolyásolja, de alapvetően kétféle jellegű kapcsolatot különböztetünk meg, (ezekről a Viszonyok fajtái részben írok)  Mindegyiknek megvannak a maga tulajdonságai, ezek pedig jelentősen befolyásolják a magánnyomozó munkáját a munkához szükséges időt, így a munkadíj, illetve a költségek mértékét is.

A munkaszervezést, szükséges időt nagyban meghatározza az, hogy a megfigyelni kívánt személy milyen jellegű munkát végez, ha végez. Teljesen máshogy kell el egy kötött munkaidejű személyre tervezni, mint pld:egy rugalmas munkaidőben dolgozóra, máshogy egy  felső vagy középvezető beosztásban lévő esetében, hiszen mindegyiknek teljesen más az időbeosztása a munkaidővel való elszámolás rendje, így a félrelépésre alkalmas szabadidejük is máshogy alakul, így máshogy kell a munkát szervezni, tervezni.

Számos más dolog is befolyásolja a munka megtervezését, kivitelezését, de ezek az ügyféllel történő személyes megbeszélés keretei között kerülnek egyeztetésre.

Hűtlenségi viszonyok fajtái (az egyik legfontosabb kérdés)

Egy házasságon kívüli kapcsolat bizonyításához szükséges idő általában attól függ, hogy milyen maga a külső kapcsolat jellege.

Hogy miért?

Az érzelmi alapon működő kapcsolatok, magasabb érzelmi hőfokúak, általában az érintettek hetente több, hosszabb-rövidebb alkalommal is találkoznak, gyakran a logikus gondolkodással ellentétes helyzetekben és időpontokban is létrehozzák a találkozókat, sokszor érzelmeik miatt felvállalják az esetleges lebukás lehetőségét is. Ezekben az esetekben matematikailag több az esély a kapcsolat bizonyítására, hiszen sűrűbbek a személyek közötti találkozási alkalmak.

A testi kapcsolati alapon működő kapcsolatok alacsonyabb érzelmi hőfokúak, a kapcsolat létének klasszikus bizonyítása attól függ, hogy a személyek milyen gyakran találkoznak. Ezekre a kapcsolatokra a pontos tervezés, a rendszeresség az átgondoltság jellemzőbb, mint az érzelmi alapú kapcsolatokra, de lényeges különbség, hogy a találkozások száma általában kevesebb, így ezeknek a kapcsolatoknak a bizonyítása több időt vesz igénybe.

Bizonyítás, következtetés

A tények hatással lesznek a bíró személyére főleg akkor, ha az adott személy a tényeket életszerűen nem tudja megmagyarázni. Kijelenthető, hogy a bíróságon történő felhasználásra készülő munkák kivitelezése nehezebb, sokkal több egyértelműbb tényre van szükség, mint egyébként.

A hűtlenség jogi következménye

Sokszor találkozom azzal a teljesen téves feltételezéssel, hogy aki megcsalta a másikat, az a válás esetén teljes hátrányba kerülhet a bírósági eljárás során, azonban ez az állítás igaz is, meg nem is.
Az esetek 95%-nál a megcsalás ténye és annak bíróság részére történő hiteles igazolása a közös kiskorú gyermek (ek) elhelyezésénél bírhat jelentőséggel, de ebből a sértett félnek pénzbeli előny csak akkor szerezhető – házastársi tartás formájában - ha Ő maga nem adott alapot a házasság megromlására, illetve nem vétkes abban, vagyis, hogy Ő nem lépett félre vagy legalább nem bizonyítható.

A bíróságnak – a gyermek valamelyik szülőhöz történő elhelyezéséhez - alaposan végig kell, hogy vizsgálja a szülőket az egyéniségük, emberi-jellembeli tulajdonságaik, életmódjuk, erkölcsi tulajdonságaik alapján, hiszen ezek teszik alkalmassá vagy éppen alkalmatlanná Őket a gyermek nevelésére, így a félrelépés tényének igazolása ebben az esetben lényegi kérdés is lehet - de alapvetően nem ezen, hanem szakértői véleményen múlik a gyermek elhelyezés kérdése - a bírósági eljárás esetén.

A hűtlenség igazolására a magánnyomozói munkával megszerzett információkat jelentés formájában papír alapon, a készült fénykép (RAW vagy JPEG formátumban), illetve videó felvételeket pedig digitális adathordozóra rögzítőre adjuk át megbízóink részére.

A társkapcsolati problémák vizsgálatához általában kapcsolódik a vagyonkutatás, vagyonfelmérés tevékenység is.

Jogi képviselet