Amiben az ügyfeleimnek, illetve jogi képviselőiknek segíteni tudok

  • Valamennyi családjogi kérdésben az ügyfél és a jogi képviselő  információ igényének biztosítása.
  • Házasság felbontása kapcsán - Követés - figyelés
  • Házastársi tartás igénye esetén az ellenérdekű fél esetleges hűtlenségének igazolása.
  • Válás esetén - (feltételezhetően eltitkolt vagyon) a házasság alatt szerzett ingó és ingatlan vagyonelemek felderítése. Vagyonkutatás - vagyonfelmérés
  • Gyermektartási összeg vitája esetén az ellenérdekű fél életmódjának és annak költségeinek vizsgálata. Környezettanulmány - életmódvizsgálat
  • Válás esetén, egy cég, mint vagyonelem vizsgálata - , üzleti partner ellenőrzése.
  • Örökös személyének igazolása, a Magyar hatósági nyilatkozatok beszerzése.