Üzleti információszerzés

Napjainkban az üzleti információszerzés komoly és tisztességes szaktudománnyá vált, amely tartalmilag és státusában más minőséget képvisel, mint az ipari kémkedés, így szükségessége, elfogadottsága főleg a gazdasági-pénzügyi-vállalkozói területen egyre nő.

Meghatározó jelentőségű, hogy az üzleti információszerzés kizárólag törvényes keretek között, legális eszközök és módszerek alkalmazásával történő adatszerzést, azok feldolgozását, elemzését, következtetések levonását, információ- és adatvédelmet, belső vállalati biztonságot is jelent, így az üzleti életben is komoly döntéshozatali eszközzé vált.

  1. Az üzleti hírszerzési tevékenység számos területet érint, de vállalkozásom a biztonság témakörén belül a bizalmi és vezető beosztásokat betöltő személyek, konkurenciától felvételre kerülő alkalmazottak felvétel előtti, preventív jellegű ellenőrzését, (környezettanulmány-életmódvizsgálat) felvétel utáni eseti, illetve folytatólagos, megbízó kívánsága szerinti időszakonként visszatérő ellenőrzését, technikai információvédelem tekintetébenirodák, tárgyalótermek és egyéb fontos helységek technikai ellenőrzését is végzi. 
  2. Cégen belüli gazdasági-személyügyi összeférhetetlenségi szabályok betartásának diszkrét ellenőrzése. (Van-e alkalmazottjának mellékállása, másodállása, egyéb megbízási jogviszonya? Vajon alkalmazottja bel, illetve kültagja-e bt-nek? Tagja, ügyvezetője Kft-nek? Esetleg felügyelő bizottsági tag valahol? Más gazdasági társaságban rendelkezik-e meghatározó mértékű befolyást biztosító üzletrésszel?, ha igen, akkor miként tudja felhasználni az Önnél hozzáférhető információkat saját, vagy a konkurencia érvényesülése érdekében )
  3. A már meglévő, vagy leendő céges üzleti partner vizsgálatának tekintetében, annak legegyszerűbb, cégbíróságon, önkormányzat illetékes részlegeinél, telephelyén, fióktelephelyén történő ellenőrzésétől a szakhatósági engedély meglétéhez kötött tevékenységek feltételeinek, valós tevékenységének, vállalkozási-pénzügyi kapcsolatainak, esetleges személyi összefonódásainak, egyéb érdekeltségeinek, tartozásainak és követeléseinek feltérképezését, a valós pénzügyi-vagyoni (ingó, ingatlanvagyon) megállapítását is elvégzem.
  4. A teljes bonitásvizsgálathoz a fentieken túl vizsgálni szükséges a gazdasági társaság pénzügyi megbízhatóságát, tevékenységének jövedelmezőségét, bevételeit, piaci távlatait, tulajdonában lévő eszközök, árukészletek, ingatlanok értékét, valamint körbetartozásainak mértékét.  (részletes céginformáció, vagyonkimutatások, éves mérlegek, beszámolók beszerzése, üzleti partnerek felderítése, azoktól információk megszerzése a vizsgált társaság kötelezettségeinek teljesítése, fizetési megbízhatósága, esetleges tartozásai, illetve szolgáltatásaik korrektsége tekintetében.)
  5. Személyem és partnereim gazdasági társaságoknak, biztosítóknak, bankoknak, egyéni vállalkozóknak és a felsorolt vállalkozások jogi hátterét biztosító ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak kínál speciális szakmai segítséget, akik tudják, hogy a magánnyomozói munka nem egy meghatározott keretek között zajló negatív tevékenység, hanem a döntéshozatali folyamat egyik pozitív eleme, és minél szorosabb a kapcsolat az információ – annak elemzése – és az ezekből kialakuló döntéshozatal között, annál hatékonyabb egy vállalkozás.

A munkáimban jogi szaktanácsadóként közreműködő feleségem ügyvédi szaktudása, támogatása, tapasztalata biztosítja számomra a biztos hátteret a magánnyomozói szakmai feladatok maradéktalan, sikeres kivitelezéséhez.