Üzleti partner ellenőrzése

A cégbevizsgálás egy pénzintézet vagy bármilyen gazdasági társaság döntés-előkészítő folyamatának egyik - legrészletesebb, többségében objektív tényeket tartalmazó - része. Természetesen a megbízó az általunk összegyűjtött tények alapján következtetéseket von le az adott gazdasági társasággal, vezetőivel, tulajdonosaival, gazdálkodásával stb. kapcsolatban, de ez nem a mi feladatunk, mi csak a ténymegállapításokat végezzük.

Ebben az eljárásban kombináljuk, majd egy komplex jelentéssé dolgozzuk össze a céginformációs és a cégtörténeti, vagyonkutatásból és meghatározott állami nyilvántartások és bíróságok adatait és természetesen a vizsgált céget érintő valamennyi helyszíni tapasztalatokat, így ennek a fajta céginformációs-vagyoni-pénzügyi-gazdálkodási állapotfelmérő jelentésnek az elkészítése alatt egy adott gazdasági társaság régi és aktuális tulajdonosi szerkezetének, vezetési rendszerének, a reális lehetőségeknek megfelelően az adott szakterületen, szakmán belül elfoglalt piaci helyzetének, gazdasági-pénzügyi állapotának, illetékes bíróságokon, a peren kívüli ügyek, illetve a befejezett és folyamatban lévő peres ügyek meglétének, ingó és ingatlanvagyonának, fő tevékenységi körének, cégkapcsolatainak és kapcsolt vállalkozásainak, valamint a jövőbeli piaci törekvéseinek megállapítását végezzük el.