Vagyonkutatás-vagyonfelmérés

Mire jó a vagyonkutatás, hol alkalmazható, milyen eredmény érhető el vele?

Kölcsönadott, hitelezett, munkadíjjal tartoznak? Keresse a fedezetet, amíg még van mit.

Különféle szervezetek, bankok, biztosítók, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók együttműködése nem minden esetben végződik kölcsönös megelégedettséggel, így sok esetben a jogviszonyból (általában ki nem egyenlített számlák, vissza nem fizetett kölcsönök, törlesztőrészlet nem teljesítése stb.. miatt) fizetési meghagyás kibocsátása, polgári-per, válás, végrehajtási, vagy felszámolási eljárás, esetleg büntetőeljárás veheti kezdetét.

A fizetésképtelen, vagy fizetni nem szándékozó adósok (vagy akár a kezesek) a polgári per alatt vagy azt követően általában elidegenítik a végrehajthatási eljárás alá vonható ingó, illetve ingatlanvagyonukat, semmis, illetve fedezetelvonó szerződéseket kötnek, így próbálják lehetetlenné tenni a jogos követelések kielégítését.

A magánnyomozó a vagyonkutatás-vagyonfelmérés módszerét nem kizárólag a már kialakult elszámolási viták megoldásának részeként, hanem megelőző jelleggel a meglévő, vagy leendő céges üzleti partner, illetve magánszemély valós pénzügyi-vagyoni (ingó, ingatlanvagyon) megállapítása tekintetében is alkalmazhatja.

Az alábbi - a teljesség igénye nélküli – csupán példaként felsorolt esetekben, a magánnyomozó abban tud segítséget adni megbízója, illetve annak jogi képviselője számára, hogy felkutatja, azonosítja azokat az esetlegesen még meglévő, értéket képező, az adós, vagy kezes tulajdonában lévő vagyontárgyakat, üzletrészt, autót, festményt stb., amelyek a hitelező, sok esetben hitelezők vagy a végrehajtó előtt esetlegesen rejtve maradtak.

Szeretné tudni, hogy partnere a kapcsolatuk alatt szerzett-e olyan ingatlant, céges üzletrészt vagy egyéb vagyonelemet, amiről Ön nem tud?

A vagyonkutatásnak-vagyonfelmérésnek nem csak a gazdasági szférában van létjogosultsága. Mindenki félti a saját vagy gyermeke számára, nehéz munkával összegyűjtött ingó, illetve ingatlan vagyonát.

A házasságkötések előtti, alatti - a kapcsolat későbbi negatív irányú alakulása esetére - a későbbiekben felmerülő vagyonelosztási problémák elkerülése érdekében, valamelyik házasulandó fél valós vagyoni helyzetének feltérképezésére, (házasság előtti vagyonjogi szerződés megkötése előtt) vagy válás esetén titokban, a házasság alatt szerzett vagyon (megvásárolt ingatlan, ingóság, gazdasági társaságbeli tulajdonrész stb.…) felkutatására is alkalmazhatja a magánnyomozó és ügyfele.