Magánéleti és üzleti nyomozások

 

Mobil: 20/356-8920

Biztosítási csalások felderítése

- Munkaadók sérelmére a munkavállalók által elkövetett  társadalombiztosítási csalás felderítése, az események jogszerű dokumentálása-igazolása.
- Iratok keletkezési körülményeinek, illetve a tartalmuk alapját képező adatok valódiságának ellenőrzése. (pld.nyelvvizsga, meghatalmazások stb.. keletkezési körülményeinek vizsgálata. Az iratok eredetiségének vizsgálatát nem tudom elvégezni, mivel ezen szakvélemények kiadását szakértők végzik.
- Születési-házassági-halotti anyakönyvi kivonatok, orvosi igazolások, látleletek, zárójelentések, boncolási jegyzőkönyvek, bírósági végzések stb..keletkezési körülményeinek, előéletének vizsgálata.
- Biztosítás megkötéséhez szükséges - annak alapjául szolgáló fedezeti árúkészlet, értéktárgy, ingatlan  - biztosítási feltételek ellenőrzése.
- Lakásbiztosítási csalás felderítés.
- Ingatlanok elidegenítésével, a tulajdoni lapon lévő terhek és széljegyek jogtalan bejegyzésével, illetve töröltetésével  kapcsolatos csalás felderítés.
- Gépjárműbiztosítási csalás felderítés.
- Élet,- és balesetbiztosítási csalás felderítés.
- Kárbecslők-kárfelvevők, üzletkötők esetleges korrupciójával összefüggő csalás felderítés.

  

Magánnyomozói szolgáltatások,  Polgári ügyekben bizonyítékok beszerzése